• Recent Comments

  • Archives

  • Categories

  • Meta

  • In- en uitschrijven

   Inschrijving

   Elk kind dat van de BOR gebruik gaat maken, dient te worden ingeschreven. Inschrijving vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij de leiding van de BOR. U vindt het formulier hier.
   De inschrijfformulieren zijn tevens verkrijgbaar bij de leiding van de aangesloten basisscholen en bij de leiding van de BOR.

   Bij inschrijving wordt eenmalig €15,00 inschrijfkosten in rekening gebracht.

   Uitschrijving

   Als u geen gebruik meer wenst te maken van de BOR, dan dient u dit middels een beëindigingsformulier kenbaar te maken aan de leiding van de BOR. Opzeggen kan alleen met ingang van de 1e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
   Het betreffende formulier kunt u ophalen op één van de locaties van de BOR, of u kunt het formulier hier downloaden.

   Wijzigingen doorgeven

   Er kunnen wijzigingen optreden in de bij de BOR bekende gegevens, zoals: namen van ouders/verzorgers, adresgegevens, telefoonnummers, bankrekeningnummers, gezondheidskenmerken van een kind. U wordt dringend verzocht deze wijzigingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de leiding van de BOR door te geven. Op deze wijze kan rekening worden gehouden met de veranderingen en kan de administratie van de BOR correct worden bijgewerkt.
   U vindt het formulier hier.